Këshilla prindërimi: edukimi seksual dhe mbrojtja e fëmijëve

Nga 𝓓𝓻𝓲𝓵𝓸𝓷𝓪 𝓢𝓱𝓮𝓱𝓪𝓳 𝓐𝓫𝓪𝔃𝓪𝓳, PSIKOLOGE Në ditët e sotme një ndër frikërat më të mëdha të prindërve mbeten abuzuesit seksualë të cilët mund të enden të lirë kudo, duke shkaktuar pasiguri konstante tek prindërit, gjithashtu duke i bërë monitorues aktiv gjatë gjithë kohës, gjë që kthehet në shqetësim të vazhdueshëm për ata dhe frustrim për fëmijët. Prindërit duhet të ndërgjegjësohen…

Learn More