Problematikat

Adoleshenca

Mes fëmijërisë dhe moshës së rritur, adoleshenca paraqet sfida për vetë individin dhe familjen e vet. Stadi që karakterizohet prej “vrullit”. Rritja është e vrullshme, ndryshimet, konfliktet, keqkuptimet, përjetimet.
Komunikimi prind-fëmijë në këtë fazë është shumë i brishtë dhe lindin një sërë problematikash; emocionale, sociale, të marrëdhënieve, të vetëkonceptit e vetëvlerësimit.
Në këtë mënyrë, adoleshentit i mësohet që vetërregullimi emocional është mënyra kryesore për të përballuar ndryshimet dhe për t’u përshtatur me kërkesat e reja të kësaj periudhe e për të përmbushur detyrimet e përgjegjësitë..

Problematikat e Adoleshentëve:
  • Emocionale
  • Sociale
  • Marrëdhëniet
  • Vetëkoncepti e vetëvlerësimi
Cakto Takim
Problematikat

Adoleshenca

Mes fëmijërisë dhe moshës së rritur, adoleshenca paraqet sfida për vetë individin dhe familjen e vet. Stadi që karakterizohet prej “vrullit”. Rritja është e vrullshme, ndryshimet, konfliktet, keqkuptimet, përjetimet.
Komunikimi prind-fëmijë në këtë fazë është shumë i brishtë dhe lindin një sërë problematikash; emocionale, sociale, të marrëdhënieve, të vetëkonceptit e vetëvlerësimit.
Në këtë mënyrë, adoleshentit i mësohet që vetërregullimi emocional është mënyra kryesore për të përballuar ndryshimet dhe për t’u përshtatur me kërkesat e reja të kësaj periudhe e për të përmbushur detyrimet e përgjegjësitë..

Problematikat e Adoleshentëve:
  • Emocionale
  • Sociale
  • Marrëdhëniet
  • Vetëkoncepti e vetëvlerësimi
Cakto Takim