Cfarë është

Mosha e rritur

Mendje e shëndoshë në trup të shëndoshë” postulati që nxit të pasurit e një ekuilibri mendor e fizik; ekuilibra të vështirë të arrihen në kushtet e një shoqërie që ndryshon me ritme të shpejta dhe që e vendos individin vazhdimisht nën trysninë e përgjegjësive dhe sfidave të reja.
Disa aspekte ku të rriturit mund të hasin vështirësi përgjatë ciklit të tyre jetësor janë e që mund të kenë nevojë për terapi, janë:• Ndryshimet jetësore
• Kriza personale, në cift, personale
• Vështirësi në punë
• Situata stresante
• Situata ankthioze
• Episode depresive
• Humbjet e personave të afërt/procesi i përjetimit të zisë

Mund të hasin vështirësi

Disa aspekte ku të rriturit

  • Ndryshimet jetësore
  • Kriza personale, në cift, personale
  • Vështirësi në punë
  • Situata stresante
  • Situata ankthioze
  • Episode depresive
  • Humbjet e personave të afërt/procesi i përjetimit të zisë
Rezervo
Cfarë është

Mosha e rritur

“Mendje e shëndoshë në trup të shëndoshë” postulati që nxit të pasurit e një ekuilibri mendor e fizik; ekuilibra të vështirë të arrihen në kushtet e një shoqërie që ndryshon me ritme të shpejta dhe që e vendos individin vazhdimisht nën trysninë e përgjegjësive dhe sfidave të reja.
Disa aspekte ku të rriturit mund të hasin vështirësi përgjatë ciklit të tyre jetësor janë e që mund të kenë nevojë për terapi, janë:
• Ndryshimet jetësore
• Kriza personale, në cift, personale
• Vështirësi në punë
• Situata stresante
• Situata ankthioze
• Episode depresive
• Humbjet e personave të afërt/procesi i përjetimit të zisë