“Fëmija im kupton por nuk flet” Çfarë duhet pasur kujdes? Nga Igresa Duka, logopede

Kjo është një fjali që kam dëgjuar shpesh nga prindërit që e sollën fëmijën e tyre për një vlerësim të të folurit dhe gjuhës. Ndërsa në shumicën e rasteve kjo ishte e vërtetë (fëmija e kuptonte në një nivel të përshtatshëm për moshën), kishte disa fëmijë që në fakt nuk e kuptonin se çfarë duhet të kishin. Ka fëmijë që janë të vërtetë…

Learn More

“Fëmija im kupton por nuk flet” Nga Igresa Duka, logopede

Kjo është një fjali që kam dëgjuar shpesh nga prindërit që e sollën fëmijën e tyre për një vlerësim të të folurit dhe gjuhës. Ndërsa në shumicën e rasteve kjo ishte e vërtetë (fëmija e kuptonte në një nivel të përshtatshëm për moshën), kishte disa fëmijë që në fakt nuk e kuptonin se çfarë duhet të kishin. Ka fëmijë që janë të vërtetë…

Learn More

Teknika per trajtimin e Belbezimit. Nga Igresa Duka, logopede

 Modifikimi i të folurit Teknikat e modifikimit të të folurit përdoren për të gjithë të folurit e një personi, jo vetëm për mospërputhjet. Ata synojnë të ndryshojnë kohën dhe tensionin e të gjithë të folurit. Qëllimi përfundimtar është një fjalim më i rrjedhshëm në përgjithësi.  Modifikimi i belbëzimit ! Teknikat e modifikimit të belbëzimit synojnë të folurit e…

Learn More

Strategji për të mbështetur fëmijën me një vonesë gjuhësore në shtëpi, parashkollor dhe në shkollë. Nga Igresa Duka, logopede

Vendosni një plan të individualizuar me prindërit/kujdestarët që kanë synime të vogla të arritshme të të folurit dhe gjuhës për të ndihmuar në zhvillimin e aftësive gjuhësore të fëmijës.   Jepini fëmijës strategji për të menaxhuar situatat kur ai nuk kupton (p.sh. t’i mësojë të ngrejë duart kur nuk kupton, duke i mësuar disa pyetje standarde për t’i bërë kur është…

Learn More

Psikologjia e së kundërtës; kur mund të “luash” me psikologjinë e njerëzve të tjerë?

Ne flasim për psikologjinë e së kundërtës kur përpiqemi të nxitim te tjetri një qëndrim të kundërt me atë që po komunikojmë. Çfarë është psikologjia e së kundërtës? Psikologjia e së kundërtës është në fakt një mekanizëm manipulues që përpiqet të nxisë një person të bëjë diçka që ai me të vërtetë nuk dëshiron ta bëjë. Kjo lloj taktike psikologjike…

Learn More

Trajtimi i vështirësive të komunikimit tek fëmijët me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet. Nga Lorela Garuli

  Specifikisht, në varësi të ashpërsisë së vështirësisë dhe aspektit gjuhësor që është i prekur sipas secilit rast konkretisht të ADHD, do të gjykohet nëse trajtimi gjuhësor do të jetë mirëfilli logopedik apo nëse komunikimi do të jetë një pjesë integrale e trajtimit të plotë të fëmijës. Pra, do të bëhen vecmas seanca logopedike nëse fëmija ka vështirësi të shumta…

Learn More

Aktivitete për të përmirësuar aftësitë paragjuhësore të fëmijës. Nga Igresa Duka, logopede

Aftësitë para-gjuhësore janë një formë e pasur komunikimi duke përdorur gjeste, shprehje të fytyrës, imitim, vëmendje të përbashkët dhe kontakt me sy. Është forma e parë e komunikimit e zhvilluar përpara gjuhës simbolike, zakonisht nga 9-15 muaj. Aftësitë e kufizuara paragjuhësore në vitet e hershme janë një tregues i shqetësimeve të ardhshme në fushat e zhvillimit të gjuhës, vëmendjes, përqendrimit,…

Learn More

Përfitimet e dygjuhësisë (bilinguizmi) tek fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar Studime të ndryshme tregojnë se gati 2/3 e popullsisë në botë flasin dy ose më shumë gjuhë. Një besim i zakonshëm është se mësimi një gjuhe është i vështirë për një fëmijë, atëherë mësimi i dy gjuhëve do ta jetë edhe më i vështirë. Por në fakt është e kundërta. Familjet të cilat u…

Learn More

Trajtimi i çrregullimi i përpunimit të gjuhës. Nga Igresa Duka, logopede

Terapia e gjuhës së folur për LPD përfshin ushtrime të fokusuara në përmirësimin e aftësive njohëse të nevojshme për të përdorur gjuhën. Terapisti i gjuhës dhe të folurit ka të ngjarë të fillojë me aftësitë themelore njohëse, të tilla si: • të kuptuarit e dëgjimit • saktësia e dëgjimit • kujtesa • vëmendja afatshkurtër. Më tej, në vijim të këtyre…

Learn More

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës? Nga Igresa Duka, logopede

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës (LPD) LPD është një paaftësi e të mësuarit që ndikon në përpunimin e gjuhës në tru. Çrregullimi mund të ndikojë në gjuhën e kuptuar (receptive ) dhe/ose gjuhën e folur ( ekspresive ). Çrregullimi mund të ndikojë në formën, përmbajtjen dhe/ose funksionin e gjuhës. • Llojet e çrregullimit të përpunimit…

Learn More