Psikologjia e së kundërtës; kur mund të “luash” me psikologjinë e njerëzve të tjerë?

Ne flasim për psikologjinë e së kundërtës kur përpiqemi të nxitim te tjetri një qëndrim të kundërt me atë që po komunikojmë. Çfarë është psikologjia e së kundërtës? Psikologjia e së kundërtës është në fakt një mekanizëm manipulues që përpiqet të nxisë një person të bëjë diçka që ai me të vërtetë nuk dëshiron ta bëjë. Kjo lloj taktike psikologjike…

Learn More

Trajtimi i vështirësive të komunikimit tek fëmijët me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet. Nga Lorela Garuli

  Specifikisht, në varësi të ashpërsisë së vështirësisë dhe aspektit gjuhësor që është i prekur sipas secilit rast konkretisht të ADHD, do të gjykohet nëse trajtimi gjuhësor do të jetë mirëfilli logopedik apo nëse komunikimi do të jetë një pjesë integrale e trajtimit të plotë të fëmijës. Pra, do të bëhen vecmas seanca logopedike nëse fëmija ka vështirësi të shumta…

Learn More

Aktivitete për të përmirësuar aftësitë paragjuhësore të fëmijës. Nga Igresa Duka, logopede

Aftësitë para-gjuhësore janë një formë e pasur komunikimi duke përdorur gjeste, shprehje të fytyrës, imitim, vëmendje të përbashkët dhe kontakt me sy. Është forma e parë e komunikimit e zhvilluar përpara gjuhës simbolike, zakonisht nga 9-15 muaj. Aftësitë e kufizuara paragjuhësore në vitet e hershme janë një tregues i shqetësimeve të ardhshme në fushat e zhvillimit të gjuhës, vëmendjes, përqendrimit,…

Learn More

Përfitimet e dygjuhësisë (bilinguizmi) tek fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar Studime të ndryshme tregojnë se gati 2/3 e popullsisë në botë flasin dy ose më shumë gjuhë. Një besim i zakonshëm është se mësimi një gjuhe është i vështirë për një fëmijë, atëherë mësimi i dy gjuhëve do ta jetë edhe më i vështirë. Por në fakt është e kundërta. Familjet të cilat u…

Learn More

Trajtimi i çrregullimi i përpunimit të gjuhës. Nga Igresa Duka, logopede

Terapia e gjuhës së folur për LPD përfshin ushtrime të fokusuara në përmirësimin e aftësive njohëse të nevojshme për të përdorur gjuhën. Terapisti i gjuhës dhe të folurit ka të ngjarë të fillojë me aftësitë themelore njohëse, të tilla si: • të kuptuarit e dëgjimit • saktësia e dëgjimit • kujtesa • vëmendja afatshkurtër. Më tej, në vijim të këtyre…

Learn More

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës? Nga Igresa Duka, logopede

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës (LPD) LPD është një paaftësi e të mësuarit që ndikon në përpunimin e gjuhës në tru. Çrregullimi mund të ndikojë në gjuhën e kuptuar (receptive ) dhe/ose gjuhën e folur ( ekspresive ). Çrregullimi mund të ndikojë në formën, përmbajtjen dhe/ose funksionin e gjuhës. • Llojet e çrregullimit të përpunimit…

Learn More

18 pyetje për partnerin në vend të “Si kalove?”

Jeta intensive e ditëve të sotme bën që zakonisht partnerët të kalojnë pak kohë me njëri-tjetrin. Për këtë arsye është mirë që kur bëheni bashkë, të zhvilloni biseda cilësore, të cilat mund të gjenerohen nga pyetjet që i bëni partnerit. Më poshtë keni disa mënyra alternative se si të flisni me të, pa i thënë “Si kalove?”. A dëgjove diçka…

Learn More

Si të nxisim gjuhën tek fëmija? Këshilla për prindërit

Nga SILVANA GJONI LOGOPEDISTE & TERAPISTE ABA   Shpesh, përgjatë punës, përballemi me prindër, fëmija i të cilëve nuk flet apo ka një fjalor shumë të kufizuar, jo në përputhje me moshën e tij kronologjike, pa ndonjë çrregullim zhvillimi. Kjo vjen për arsye të ndryshme, fëmija deshiron të komunikojë me gjeste, modeli prindëror është i tillë që nuk nxit mjaftueshëm ekspozimin…

Learn More

Këshillat e logopedëve: nëse doni që fëmija të mësojë një gjuhë të re, largojeni nga ekranet!

Sfida e dygjuhësisë Një nga shqetësimet më të mëdha të prindërve sot, është ndikimi i një gjuhe të dytë në të folurin e fëmijës. Shpesh dëgjojmë fraza si: “Po, fëmija im ka mësuar nga TV alfabetin/numrat në anglisht por nuk i thotë në shqip” ose si “Kur luan në telefon e hap vetë çfarë do në YouTube, por nuk di…

Learn More

Vlerësimi logopedik: Çfarë duhet të dinë prindërit?

Zhvillimi i të folurit dhe komunikimit është një nga hallkat e zhvillimit të përgjithshëm të fëmijës. Prindërit nisur nga shqetësimet në lidhje me fëmijën e tyre i drejtohen specialistit logoped për një vlerësim të detajuar të zhvillimit gjuhësor. Çfarë duhet të dinë prindërit para se të paraqiten për vlerësimin logopedik të fëmijës së tyre? 1. Logopedi/ja do t’ju drejtojë një…

Learn More