Teknika per trajtimin e Belbezimit. Nga Igresa Duka, logopede

 Modifikimi i të folurit

Teknikat e modifikimit të të folurit përdoren për të gjithë të folurit e një personi, jo vetëm për mospërputhjet. Ata synojnë të ndryshojnë kohën dhe tensionin e të gjithë të folurit. Qëllimi përfundimtar është një fjalim më i rrjedhshëm në përgjithësi.

 Modifikimi i belbëzimit !

Teknikat e modifikimit të belbëzimit synojnë të folurit e paqëndrueshëm. Për ta bërë këtë në mënyrë efikase personat belbezues duhet së pari të kuptojnë se çfarë po ndodh në trupin e tyre gjatë të folurit të rrjedhshëm dhe të paqartë.

 Adresoni reagimet negative

Keto qasje trajtojne mendimet negative qe shoqerojne belbezimin . Ato shpesh përfshihen në trajtime të tjera të belbëzimit, megjithëse ka disa qasje që fokusohen tërësisht në zëvendësimin e mendimeve negative dhe/ose gjetjen e pranimit për belbëzimin.

 Rritja e pjesëmarrjes !

Kjo qasje e ndihmon personin belbezues të bëhet një pjesëmarrës më aktiv në jetë, duke përfshirë të folurit më shpesh dhe tejkalimin e barrierave për pjesëmarrje. Shembujt e trajtimit janë daljet, telefonatat ose strategjitë për të kapërcyer sfidat në vendin e punës.

 Shumë pacientë do të mësojnë modifikimin e të folurit dhe belbëzimit

teknikat duke lexuar me zë ose duke kopjuar një model të drejtpërdrejtë.

 Rishikoni Anatominë dhe Fiziologjinë

Rishikoni anatominë dhe fiziologjinë e të folurit me pacientin tuaj përpara se të filloni trajtimin. Ndërgjegjësimi i përmirësuar i trupit mund ta bëjë trajtimin më efektiv:

 Për të folur, duhet të koordinoni frymëmarrjen, të bëni tinguj dhe t’i jepni formë tingujve.

 Belbëzimi mund të ndodhë kur ndonjë nga këto ndërpritet.

 Frymëmarrja (frymëmarrja për të folur) Kur merrni frymë, hapen foljet tuaja vokale dhe mushkëritë tuaja zgjerohen dhe mbushen me ajër.

 Kur merrni frymë jashtë, ajri rrjedh nga mushkëritë tuaja dhe midis foleve tuaja vokale.

 Fonacion (Krijimi i tingujve) Pak para se të flisni, nxirrni frymën dhe foljet tuaja vokale mbyllen. Tingulli krijohet kur ajri vërshon nëpër foldat tuaja të mbyllura të zërit.

 Artikulimi (Formimi i tingujve në të folur) Tingulli i krijuar nga palosjet tuaja vokale udhëton në fyt dhe nga goja dhe/ose hunda. Ju lëvizni gjuhën, buzët, nofullën dhe qiellzën tuaj (mbrapa e çatisë së gojës) për të formuar të gjithë tingujt e të folurit.

 

 

 

Add Your Comment