Psikologe

Lorela Garuli

Psikologe këshillimi dhe terapiste për fëmijë e adoleshentë, e specializuar në Universitetin e Valencias në Spanjë për fëmijët me nevoja të ndryshme dhe mbështetje edukative.
Përvoja si terapiste zhvillimi dhe angazhimi në projekte të ndryshme me në fokus punën me fëmijët, adoleshentët e familjet.
Autore e librit “Zbulo fëmijën tënd. Interpretimet e vizatimeve të fëmijëve.” dhe e “Crregullimet e të nxënit. Vështirësitë në lexim, shkrim dhe aftësitë matematikore.”
Përvojë akademike prej disa vitesh në fakultete private dhe shtetërore. Aktualisht në proces doktorature jashtë vendit, në fushën e studimit të së së zhvillimit të fëmijëve.

Psikologe

Lorela Garuli

Psikologe këshillimi dhe terapiste për fëmijë e adoleshentë, e specializuar në Universitetin e Valencias në Spanjë për fëmijët me nevoja të ndryshme dhe mbështetje edukative.
Përvoja si terapiste zhvillimi dhe angazhimi në projekte të ndryshme me në fokus punën me fëmijët, adoleshentët e familjet.
Autore e librit “Zbulo fëmijën tënd. Interpretimet e vizatimeve të fëmijëve.” dhe e “Crregullimet e të nxënit. Vështirësitë në lexim, shkrim dhe aftësitë matematikore.”
Përvojë akademike prej disa vitesh në fakultete private dhe shtetërore. Aktualisht në proces doktorature jashtë vendit, në fushën e studimit të së së zhvillimit të fëmijëve.