Fajësimi dhe përmirësimi i marrëdhënies mësues-nxënës

Nga Majre Levenishti, psikologe shkollore Faji si një emocion sekondar përkufizohet më së shumti si një emocion moral që ndodh kur një person beson ose kupton – saktë ose jo – se ai ka kompromentuar standardet e veta të sjelljes ose ka shkelur standardet morale universale dhe mban përgjegjësi të konsiderueshme për atë shkelje. Faji është i lidhur ngushtë me konceptin e pendimit, keqardhjes dhe…

Learn More

Si të mësojmë fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit të lexojnë? 7 orientime për prindërit. Nga Mariglena Muçi

Leximi është një proces shumë i gjerë që përfshin disa fusha si: alfabeti, fonia, njohja e fjalëve, drejtshkrimi, ndërgjegjësimi fonetik, të kuptuarit, fjalori, rrjedhshmëria etj. E si i tillë ai bëhet një proces i gjerë të mësuari. Fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit shfaqin vështirësi kur bëhet fjalë për të mësuarit, e sindomos leximin. Vështirësia nuk qëndron në vetë…

Learn More

Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti në shkollë, marrëdhënia e fëmijës me mësuesin. Nga Lorela Garuli

NDËRHYRJA DHE TRAJTIMI I ADHD NË KONTEKSTIN SHKOLLOR ADHD dhe ndërhyrjet edukative Marrë nga libri “Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti”, Lorela Garuli  Fëmija ma ADHD sigurisht që do të paraqesë një sërë vështirësish në shkollë. Duke ditur ecurinë e crregullimit përgjatë jetës, pra, që me kalimin e viteve simptomat e mungesës së vëmendjes vazhdojnë të jenë të pranishme dhe njëkohësisht…

Learn More

Disleksia, çfarë duhet të bëjë shkolla? Disa strategji efikase. Nga Lorela Garuli

Arsyet që nxisin një vlerësim të detajuar të disleksisë, ndikohen më së shumti nga mjedisi ku fëmija mëson, nga niveli i vështirësive që ai shfaq dhe nga aftësitë vëzhguese e identifikuese të mësuesve dhe prindërve. Në shumicën e rasteve janë mësueset e ciklit të ulët fillor që dallojnë vështirësitë e fëmijës dhe ua komunikojnë ato prindërve. Janë këta të fundit…

Learn More

Diskalkulia, çfarë është çrregullimi specifik i matematikës? Nga Lorela Garuli

Karakteristika dhe vecori Diskalkulia është ai crregullim specifik i të nxënit i cili lidhet me shfaqjen e vështirësive në aftësitë matematikore; me njohjen dhe përdorimin e simboleve matematikore, kryerjen e veprimeve aritmetike, identifikimin dhe të kuptuarit e shumave numerike. Këto aftësi janë të dëmtuara në rastin e diskalkulisë, që do të thotë se këta fëmijë paraqesin performancë të ulët në…

Learn More

Vizatimi në kontekstin shkollor; çfarë duhet pasur parasysh. Nga Lorela Garuli

Vizatimi mund të konsiderohet si mënyrë e shprehjes së ekzistencës, sepse është një formë të shkruari, të psikologjisë së brendshme së fëmijës, të historive të tij, imazhe që mbeten në fletë. Kur fëmija vizaton dhe pikturon, po tregon për veten dhe mjedisin e tij. Në vizatim fëmija reflekton ndjenjat e veta, zhvillimin intelektual, krijimtarinë, ndjeshmërinë, shqisat, pjekurinë socio-afektive. Përveç se…

Learn More

Distancimi i gërmave mund të lehtësojë leximin e disleksikëve

Mjafton ndarja e shkronjave dhe fëmijët disleksikë mund të lexojnë më lehtë. Një zgjidhje e thjeshtë, por e aftë për të përmirësuar lexueshmërinë e një teksti, duke rritur në fakt shpejtësinë e leximit si dhe duke reduktuar disa gabime. Kjo sugjerohet nga një studim i Steven Stagg – universiteti ARU në Angli, rezultatet e të cilit u publikuan në revistën…

Learn More

Ndalimi i ekspozimit të fëmijëve në rrjete sociale nga shkollat, psikologia Lorela Garuli: Të respektohet konfidencialiteti e masa

Rregullorja e re në shkolla e kopshte, që parashikon ndalimin e ekspozimit të nxënësve në rrjete sociale, ka qenë tema e diskutimit në emisionin e djeshëm “Wake up”. E ftuar për të dhënë mendimin e saj nga një këndvështrim më i thellë profesional, ka qenë psikologia Lorela Garuli. Duke e lidhur situatën edhe me ngjarjen e fundit tragjike në Fier,…

Learn More

Si të punojmë me fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit në shkolla? 7 orientime për mësuesit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar  Çrregullimi i Spektrit të Autizmit mund të paraqesë shumë sfida në jetën e përditshme të një fëmije dhe sindomos në mënyrën sesi ata angazhohen në shkolla. Nuk ka statistika të plota lidhur me frekuentimin e shkollës së fëmijëve me ÇSA, por një numër i madh prej tyre kanë filluar të ndjekin shkollat fillore të…

Learn More