Autonomia në fëmijërinë e hershme: si ta nxisim tek fëmijët

Nga Lindita Biraçi, psikologe zhvillimi Autonomi do te thote t’i tregosh femijeve, te dine te kene kontroll mbi veten dhe zgjedhjet qe ata bejne, nga aktivitetet ne te cilat marrin pjese deri ne ate sesi ata luajne dhe bashkeveprojne me moshataret. Autonomia luan rol ne gjithcka qe nje femije ben….. Te mesuarit se si te jesh i pavarur eshte nje…

Learn More

Çfarë e shkakton disleksinë? Nga Lorela Garuli

Është e vështirë të specifikohet një shkak i vetëm në rastet e disleksisë, pasi në përgjithësi shfaqja e disleksisë tek fëmijët vjen si rrjedhojë e kombinimit të dy faktorëve kryesorë: o   Faktori neurologjik o   Faktori kognitiv Sipas faktorit neurologjik ekziston një lidhje mes gabimeve që shfaqin fëmijët disleksikë në të shkruar e në të lexuar, me dominimin e njërës hemisferë…

Learn More

Përralla për fëmijët, dëgjimi i tyre po aq i mirë e me përfitime sa leximi

Leximi i një tregimi ose një përralle është shumë i mirë. Por është po aq mirë t’i dëgjosh ato. Për këtë arsye, është kaq e rëndësishme që nëna dhe babai t’u tregojnë përralla fëmijëve. Një demonstrim tjetër i efektit pozitiv të leximit dhe dëgjimit vjen nga një studim i kryer nga një ekip studiuesish nga Universiteti i Kalifornisë në Santa…

Learn More

Aktivitete për të inkurajuar zhvillimin e të folurit dhe gjuhës nga mosha 4 – 6 vjec, nga logopede Igresa Duka

• Kur fëmija juaj fillon një bisedë, kushtojini vëmendjen tuaj sa herë që të jetë e mundur. • Sigurohuni që të keni vëmendjen e fëmijës suaj para se të flisni. • Pranoni, inkurajoni dhe lavdëroni të gjitha përpjekjet për të folur. • Tregoni se e kuptoni fjalën ose frazën duke përmbushur kërkesën, nëse është e përshtatshme. • Ndaloni pasi flisni.…

Learn More

Zhvillimi psikomotorik; çfarë duhet të ketë përvetësuar fëmija sipas moshave përkatëse? Nga Lorela Garuli

Psikomotorika ka të bëjë në mënyrë specifike me skemat trupore dhe orientimin kohor-hapësinor të fëmijës. Skemë trupore, është termi që përdoret për të përshkruar atë lloj përfaqësimi mendor që zotëron fëmija për veten e vet fizike dhe trupin e tij. Njohja me karakteristikat e zhvillimit psikomotorik të fëmijës është e nevojshme për të kuptuar në mënyrë më tërësore dhe të…

Learn More

Vështirësitë në të nxënë: disa shenja të pranishme që në moshën parashkollore. Nga Lorela Garuli

Në bazë të evidencave konsiderohet se një ndërhyrje e hershme që prej fillimeve të shfaqjes së vështirësive të fëmijës rezulton të jetë e suksesshme në një masë 90-95% të nxënësve. Do të thotë se nëse arrihet të kapen herët elementët e çrregullimeve të të nxënit dhe të trajtohen, do të parandalohet përparimi i mëtejshëm i çrregullimit dhe shumica e këtyre…

Learn More

Pse duhet t’u themi fëmijëve gjëegjëza? Avantazhet që kanë në zhvillimin e komunikimit

Nga Klaudia Sinani, logopede Gjëagjëzat janë një nga metodat më të mira për t’u mësuar fëmijëve se si ta përdorin apo manipulojnë gjuhën. Në moshën 1 vjeçare te fëmijët fillojnë të zhvillohen aftësitë metalinguistike, të cilat janë aftësitë për të kontrolluar komponentët linguistikë të gjuhës, e thënë më thjesht; aftësitë për të menduar dhe përdorur gjuhën. Në këtë moshë vini re…

Learn More

Çfarë janë çrregullimet e të nxënit dhe si t’i evidentojmë? Nga Lorela Garuli

  Çrregullimet e të nxënit kanë në thelb të gjitha proceset, mekanizmat që janë në themel të të studiuarit dhe të të nxënit, që janë tre: të lexuarit, shkrimi dhe vështirësi në matematikë. Të gjitha këto rezultojnë të jenë detyra komplekse për fëmijët, për shumicën dërrmuese të tyre, por edhe për ata që i mësojnë këto procese pa shumë vështirësi.…

Learn More

Si të rrisim përqendrimin e fëmijëve? 12 sugjerime të thjeshta praktike

SILVANA GJONI LOGOPEDISTE & TERAPISTE ABA   Një pjesë e madhe e prindërve bëjnë pyetje sesi mund të rrisin përqendrimin e fëmijëve të tyre në detyrë, sesi të mbajnë rradhën, të respektojnë të tjerët përgjatë të folurit, të mos përplasin dhe hedhin gjërat sa herë që nuk iu pëlqen diçka dhe të mos pengohen gjatë kohës që po mësojnë një…

Learn More