Aktivitete për të inkurajuar zhvillimin e të folurit dhe gjuhës nga mosha 4 – 6 vjec, nga logopede Igresa Duka

• Kur fëmija juaj fillon një bisedë, kushtojini vëmendjen tuaj sa herë që të jetë e mundur.
• Sigurohuni që të keni vëmendjen e fëmijës suaj para se të flisni.
• Pranoni, inkurajoni dhe lavdëroni të gjitha përpjekjet për të folur.
• Tregoni se e kuptoni fjalën ose frazën duke përmbushur kërkesën, nëse është e
përshtatshme.
• Ndaloni pasi flisni. Kjo i jep fëmijës suaj një shans për të vazhduar bisedën.
• Vazhdoni të ndërtoni fjalor. Futni një fjalë të re dhe ofroni përkufizimin e saj, ose
përdoreni atë në një kontekst që kuptohet lehtë.Kjo mund të bëhet në një mënyrë të ekzagjeruar, me humor. “Unë mendoj se do ta çoj automjetin në dyqan. Jam shumë i lodhur për të ecur.”
• Flisni për marrëdhëniet hapësinore (e para, e mesme dhe e fundit; e djathta dhe e majta) dhe të kundërtat (lart e poshtë; ndezur dhe fikur).
• Ofroni një përshkrim ose të dhëna dhe bëni që fëmija juaj të identifikojë atë që po përshkruani: “Ne e përdorim atë për të fshirë dyshemenë” (një fshesë). “Është e ftohtë, e ëmbël dhe e mirë për ëmbëlsirë (akullore).
• Bëj aktivitete për formimin dhe shpjegimin e kategorive.Identifikoni atë që nuk i përket një grupi objektesh të ngjashme: “Një këpucë nuk i përket një mollë dhe një portokalli sepse nuk mund t’a hani; nuk është e rrumbullakët; nuk është frut.”
• Ndihmojeni fëmijën tuaj të ndjekë udhëzime me dy dhe tre hapa: “Shko në dhomën tënde dhe më sill librin tënd”.

• Inkurajoni fëmijën tuaj të japë udhëzime. Ndiqni udhëzimet e tij ose të saj ndërsa ai ose ajo shpjegon se si të ndërtojë një kullë me blloqe.
• Shkëmbeni role në familje, me pretendimin tuaj se jeni fëmijë.
• Flisni për dhomat dhe orenditë e ndryshme në shtëpi.
• Televizioni gjithashtu mund të shërbejë si një mjet i vlefshëm. Flisni për atë që fëmija po
shikon. Bëjeni atë ose atë të mendojë se çfarë mund të ndodhë më pas
• Flisni për personazhet. A janë ata të lumtur apo të trishtuar?
Kërkojini fëmijës tuaj t’ju tregojë se çfarë ka ndodhur në histori.Shfaqni një skenë së
bashku dhe krijoni një përfundim tjetër.
• Përfitoni nga aktivitetet e përditshme. Për shembull, ndërsa jeni në kuzhinë, inkurajoni
fëmijën tuaj të emërtoje enët e kuzhinës.
• Diskutoni ushqimet në menu, ngjyrën, strukturën dhe shijen e tyre. Nga vjen ushqimi? Cilat
ushqime ju pelqejne? Cila nuk ju pelqen? Kush do pastrojë?
• Theksoni përdorimin e parafjalëve duke i kërkuar atij ose asaj të vendosë pecetë në tryezë,
në prehër ose nën lugë. Identifikoni kujt i përket peceta: “Është peceta ime”. “është e babit.”
• Ndërsa blini ushqime, diskutoni se çfarë do të blini, sa keni nevojë dhe çfarë do të bëni.
• Diskutoni madhësinë (e madhe ose e vogël), formën (e gjatë, e rrumbullakët, katrore) dhe
pesha (e rëndë ose e lehtë) e paketave.

Add Your Comment