Çfarë është metoda OPOL për fëmijët që rriten duke folur dy gjuhë?

Metoda Opol konsiston në faktin që secili prind (gjys, mësues, kujdestar) flet një gjuhë të ndryshme me fëmijën, në mënyrë që të forcojë të mësuarit e tij. Nëse keni lexuar në lidhje me metodat e rritjes së fëmijëve dygjuhësh, me siguri keni dëgjuar për metodën OPOL, e cila është një nga strategjitë më të njohura gjuhësore.

A funksionon vërtet metoda OPOL?

Megjithëse asnjë metodë nuk mund të garantojë suksesin e dygjuhësisë, studimi i kryer nga Annick De Houëer, i cili studioi më shumë se 2,000 familje, arriti në përfundimin se 75% e fëmijëve të rritur me qasjen OPOL janë bërë dygjuhësh. Që metoda OPOL të jetë e suksesshme, duhet të ketë qëndrueshmëri. Secili person duhet t’i përmbahet vetëm një varianti, një rregulli gjuhësor kur flet me fëmijën dhe asnjëherë të mos kalojë te tjetri. Fillimisht fëmijët ngatërrohen dhe përgjigjen në “gjuhë të gabuar”, megjithatë, ata vazhdimisht do të fillojnë të shoqërojnë njerëzit me gjuhë dhe do të fillojnë të kuptojnë se cme ilin person duhet të flasin në cilën gjuhë.

Cilat janë problemet me metodën OPOL?

Një nga problemet kryesore me OPOL është se mund të jetë e vështirë të qëndrosh vetëm në një gjuhë. Kur jeni në një grup miqsh, ose jashtë, për shembull kur të tjerët nuk e flasin atë gjuhë, ju mund të ndiheni të vrazhdë duke folur me fëmijën tuaj në një gjuhë që askush tjetër nuk mund ta kuptojë. Fëmija juaj gjithashtu mund të ndihet në siklet dhe të refuzojë të flasë me ju para njerëzve të tjerë.
Problemi tjetër kryesor me OPOL është se zakonisht ka një gjuhë që merr më shumë përparësi, që do të thotë se do të ketë një gjuhë që është më e fortë se tjetra. Në familjet dygjuhëshe, fëmijët shpesh e gjejnë veten në një mjedis të përzier gjuhësor. Për gjuhën “në avantazh” kjo nuk është shumë shqetësuese, ndërsa prindi ose personi, i cili flet gjuhën tjetër do të duhet të punojë më shumë për ta bërë gjuhën e tij më të dukshme.

Kur të fillojmë?

Koha më e mirë për të mësuar një gjuhë të dytë është që nga lindja deri në parashkollor. Sa më të vegjël të jenë fëmijët, aq më e lehtë është për ta të mësojnë një gjuhë tjetër, në një mënyrë shumë natyrale dhe spontane, pa theks të huaj, si të ishin folës amtarë. Disa studime mbi këtë temë në të vërtetë kanë treguar se një fëmijë që mëson dy gjuhë të ndryshme shqipton njëkohësisht fjalët e tij të para në të njëjtën kohë si një fëmijë njëgjuhësh, i cili fillon të ndërthurë fjalët në një periudhë kohe që varion nga një deri në dy vjeç, ashtu si fëmijët njëgjuhësh.

Përparësitë e dygjuhësisë

Në fakt, është treguar se, përveç përmirësimit të përqendrimit dhe krijimtarisë, dygjuhësia mund të kontribuojë në vonimin me 4-5 vjet të simptomave të sëmundjeve si Alzheimer.
Nga studimi rezultoi se efektet pozitive mund të vërehen edhe para moshës një vjeçare. Në fakt, hulumtimi ka treguar se, që kur janë 11 muajsh, truri i fëmijëve ishte veçanërisht i ndjeshëm ndaj tingullit të dy gjuhëve, duke aktivizuar ato zona që lidhen me të ashtuquajturat funksione ekzekutive, siç janë zgjidhja e problemeve dhe vëmendja.

Sipas një sondazhi amerikan të botuar nga CNN, të qenit dygjuhësh është një nga aftësitë më të kërkuara nga ndërmarrjet e mëdha dhe punonjësit dygjuhësh janë në gjendje të fitojnë 20% më shumë sesa ata që flasin vetëm gjuhën e tyre amtare. Sipas hulumtimeve nga Akademia Amerikane e Pediatrisë, fëmijët kanë një predispozitë të lindur për përvetësimin e gjuhës. Mësimi i njëkohshëm i dy gjuhëve me sa duket nuk ka kundërindikacion për kushtet psikologjike të fëmijëve dhe nuk prodhon efekte të padëshiruara.

Përfitimet e dygjuhësisë sipas ekspertëve:

• Përmirëson aktivitetin e trurit: disa studime tregojnë se dygjuhësia ka efekte pozitive në trurin e fëmijëve, të cilët janë në gjendje të përshtaten më mirë me rrethin e tyre.
• Zhvillojnë aftësi për zgjidhjen e problemeve: zakoni i marrëdhënies në dy gjuhë lejon që mendjet e të vegjëlve të përballen pa frikë me ndryshime dhe të kërkojnë zgjidhje të reja.
• Lehtëson mësimin e gjuhëve të tjera: fëmija dygjuhësh zhvillon natyrshëm një njohuri më të thellë të strukturës gjuhësore.
• Promovon vëmendjen dhe përqendrimin: mësimi i dy gjuhëve kërkon ushtrimin e vazhdueshëm të vëmendjes selektive, duke zhvilluar më tej aftësinë për t’u përqendruar.
• Rrit empatinë: Disa studime kanë treguar se fëmijët që flasin gjuhë të ndryshme kanë ndjeshmëri dhe respekt më të madh për ndryshimet e të tjerëve.
• Jep një nxitje në karrierë: pasurimi i kurrikulës suaj me sa më shumë gjuhë është thelbësor për të patur mundësi të reja pune.
• Stimulon kreativitetin: edukimi dygjuhësor stimulon mendimin krijues dhe shkathtësinë e fëmijës.

Add Your Comment