Teknika që NUK rekomandohen për trajtimin e çrregullimeve të të shkruarit. Nga Lorela Garuli

Ndër teknikat që nuk rekomandohen për trajtimin e disortografisë, janë: o Diktimi o Të kopjuarit e një teksti o Lista fjalësh Diktimi Mund të jetë një mënyrë efikase për të vlerësuar shkrimin e fëmijëve, por jo një mënyrë e mirë për të trajtuar vështirësitë. Diktimi thjesht do të nxiste gabimet në të shkruar në rastet që fëmija atë gabim po…

Learn More

8 kritere për t’u mbajtur parasysh për diagnozat e çrregullimeve të të nxënit. Nga Lorela Garuli

Ka disa faktorë që duhen marrë parasysh apo duhen përjashtuar përpara se të nisë procesi i vlerësimit dhe të bëhet diagnoza e ndonjë prej crregullimeve të të nxënit. 1. Fillimisht duhet kuptuar nëse vështirësitë që fëmija shfaq janë pjesë e natyrshme e ciklit shkollor dhe e fazës që e shoqëron atë apo janë tregues të mundshëm të ndonjë crregullimi në…

Learn More

Pse duhet të përdorim terapinë e artit për fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit?

Mariglena Muci, pedagogji e specializuar   Shpeshherë, në jetën e përditshme, dëgjojmë se arti dhe muzika kanë fuqinë për të shëruar. Ato janë përdorur që në lashtësi, për të ndihmuar në trajtimin e problemeve të ndryshme shëndetësore. Edhe në ditët e sotme, studiuesit theksojnë rëndësinë e artit, në trajtimin e problemeve shëndetësore apo përmirësimin e gjendjes së rënduar të shumë…

Learn More

Pse duhet të ndërhyjmë herët në çrregullimet e Spektrit të Autizmit?

Nga Sidorela Ymeri, Aba Center Child Therapy Ndërhyrja e hershme intensive, thuhet, është çelësi i “rezultateve optimale” për fëmijët me autizëm. Pse duhet të ndërhyjmë herët? Sepse në tre vitet e para, mendja dhe truri zhvillohen me shpejtësi të madhe. Kjo periudhë është mjaft kritike për ecurinë e “gurëve kilometrike/themeltarë” të zhvillimit në marrëdhëniet sociale, në komunikim dhe në të…

Learn More

Trajtimi i hershëm i autizmit përmirëson sferën sociale të fëmijëve

Zbulimi i autizmit në një moshë të hershme dhe marrja e masave në kohë përpara se fëmijët të jenë dy vjeç e gjysmë mund të bëjë një ndryshim të madh. Sipas një studimi të kryer nga ekspertët e Universitetit izraelit Ben Gurion të Negevit dhe i botuar në revistën “Autism”, në fakt, një diagnozë neonatale rrit tre herë shanset që…

Learn More

Detaje shoqërues gjatë vizatimit të pemës, interpretime. Nga Lorela Garuli

Shpesh, fëmijët gjatë këtij testi projektiv zgjedhin të vizatojnë një pemë specifike (bredh, shelg, palmë, etj), apo edhe të shoqërojnë vizatimin me elementë të tjerë, domethëniet përkatëse të të cilëve janë si më poshtë: o Kur pema e vizatuar është bredh konsiderohet si shprehje e një integrimi të mirë të individit brenda familjes dhe vlerave tradicionale të saj. o Kur…

Learn More

Vizatimi i familjes, si teknikë projektive interesante në punën me fëmijën

VIZATIMI I FAMILJES Vizatimi i familjes është instrumenti kryesor me anë të të cilit profesionisti që punon me fëmijën mund të hedhë dritë mbi dinamikat familjare, të sjella nën perceptimin e fëmijës. Me anë të këtij vizatimi zbulohen më shumë aspekte të zhvillimit emocional dhe afektiv të fëmijës sesa të atij kognitiv e intelektual. Fëmijët janë shumë më të thjeshtë…

Learn More

13 orientime sesi të punojmë dhe ndihmojmë me nxënësit me çrregullime të të shkruarit (disgrafi)

Nga Mariglena Muci Nisja e klasës së parë është një nga momentet më të bukura dhe një hap i rëndësishëm në jetën e të gjithë fëmijëve. Por jo për të gjithë ky fillim është njësoj. Ata hasin vështirësi të shumta, jo vetëm se përballen me një mjedis të ri, me shokë e shoqe të reja, por hasin dhe vështirësi në…

Learn More

Vizatimi në kontekstin ligjor; si të kuptojmë elemente të abuzimeve. Nga Lorela Garuli

Natyra e koklavitur njerëzore e vendos psikologjinë përpara detyrave përherë e më të vështira, kur është fjala për të kuptuar mekanizmat e funksionimit të saj, sidomos brenda mjediseve ligjore. Motivet që shtyjnë dikë të kryejë një krim, të abuzojë me një fëmijë, rastet delikate të marrjes së vendimit mbi vendosjen e kujdestarisë kur prindërit po divorcohen e shumë të tjera,…

Learn More

Terapia e artit dhe fëmijët; aspektet që zhvillon

Nga Mariglena Muci Fëmijët kanë një imagjinatë të gjerë dhe janë shumë krijues, prandaj ata e kanë më të lehtë të vizatojnë ose skicojnë imazhe sesa të të përgjigjen përballë. Shprehja përmes artit i ndihmon fëmijët të tregojnë personalitetin e tyre individual dhe sjellin në vëmendje pikat e tyre më të forta. Artet, zgjojnë imagjinatën dhe krijimtarinë e një fëmije…

Learn More