Trajtimi i hershëm i autizmit përmirëson sferën sociale të fëmijëve

Zbulimi i autizmit në një moshë të hershme dhe marrja e masave në kohë përpara se fëmijët të jenë dy vjeç e gjysmë mund të bëjë një ndryshim të madh. Sipas një studimi të kryer nga ekspertët e Universitetit izraelit Ben Gurion të Negevit dhe i botuar në revistën “Autism”, në fakt, një diagnozë neonatale rrit tre herë shanset që pacienti i ri të shohë përmirësime në simptomat që lidhen me sferën sociale.

Fëmijët e ndoqën për dy vjet

Studimi shqyrtoi zhvillimin e autizmit në 131 pacientë të rinj dhe i mbajti ata nën vëzhgim për një deri në dy vjet. Grupi përfshinte fëmijë të diagnostikuar me këtë çrregullim midis viteve të parë dhe të pestë të jetës. Rezultatet treguan se fëmijët, autizmi i të cilëve ishte diagnostikuar para moshës dy vjeç e gjysmë, treguan përmirësime të ndjeshme në sferën sociale. Në veçanti, të dhënat flasin për një probabilitet për të arritur rezultate pozitive tri herë më të larta se pjesa tjetër e kampionit.

Puna me trurin

Siç theksohet nga Ilan Dinstein, ndër autoret e para të studimit, përmirësimi i sferës sociale do të lehtësohej nga “plasticiteti” më i madh i trurit dhe “fleksibiliteti” i sjelljes tipik i viteve të para të jetës. Një diagnozë e hershme dhe trajtime specifike të kryera në mjediset e komunitetit, janë thelbësore për të parë përmirësimin e kushteve të pacientëve me autizëm.

Ndryshimi i nevojshëm

Njohja e shenjave të para të autizmit nuk është e lehtë, prandaj prindërit dhe mjekët duhet të mbështeten nga vendosja e praktikave që ndihmojnë në diagnostikimin sa më të shpejtë të problemit. Deri më sot, diagnoza e autizmit vendoset rreth moshës katër vjeçare. Megjithatë, rezultatet e studimit tregojnë se sa e rëndësishme është që të bëhet i detyrueshëm depistimi para moshës dy vjeç e gjysmë, në mënyrë që të ndërhyhet menjëherë.

Studimi nuk tregoi dallime domethënëse duke vendosur si variabël të analizës moshën, gjininë ose nivelin arsimor të prindërve në lindje.

Add Your Comment