CRREGULLIMET E TË NXËNIT. VËSHTIRËSITË NË LEXIM, SHKRIM DHE SHPREHITË MATEMATIKORE” Shtëpia Botuese GEER. Korrik 2018.

Të lexuarit, shkrimi e shqiptimi rezultojnë të jenë detyra komplekse për fëmijët, madje dhe për shumicën dërrmuese që i mësojnë këto proçese pa shumë vështirësi. Por, për disa të tjerë, shkronjat, numrat, rrokjet, fjalët, veprimet e thjeshta matematikore, mund të kthehen në labirinte të vërteta, duke shfaqur kështu ato që klasifikohen si çrregullime të të nxënit. Në këtë libër, shqyrtohen…

Learn More

Si ta bëjmë fëmijën t’i dojë librat?

Në kohët kur jetojmë, me prezencën maksimale të teknologjisë në jetën tonë, zgjimi i interesit të fëmijëve për librat, është një nga sfidat më të mëdha të prindërve. Mund të jetë periudhë që shkakton shqetësim dhe ankth te prindërit, por së pari duhet kuptuar se ka shumë ndryshim mes të bërit fëmijës që ta dojë librin dhe të bërit që…

Learn More

Libri “Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti. Udhëzues për profesionistë dhe prindër”. Nga Lorela Garuli

Libri gjendet në librarinë e Librit Universitar në Tiranë, në Prishtinë (Artini), Prizren (Altera) dhe dërgohet kudo tjetër me postë. ADHD nuk është një çrregullim i përqendruar tek “mungesa e vëmendjes” siç është njohur deri më sot. Përkufizohet më gjerë sesa kaq, si një tërësi kushtesh neurologjike; dëmtimi apo mosfunksionimi i saktë i të cilave shkakton problematika të lidhura me…

Learn More

“ZBULO FEMIJEN TEND. INTERPRETIMET E VIZATIMEVE TE FEMIJEVE” AU Press. Maj 2017

Ky tekst shpjegon se vizatimi si një instrument matës është i vlefshëm në çdo moshë, por përdorimi i tij në fëmijërinë e hershme është një nga instrumentat më të përdorura, për arsyen e thjeshtë se është një nga aktivitetet kryesore të kësaj grupmoshe krahas lojës. Vizatimi është një formë shprehjeje e si i tillë vlen si një mjet i mirëfilltë…

Learn More