Një vlerësim psikologjik i plotë me qëllim eksplorimin dhe hulumtimin e një sërë aspektesh për të kuptuar dinamikat dhe arsyet e sjelljeve të caktuara.

Për ngjarje stresante/traumatike/humbje, vështirësi në përshtatje/socializim.

Interaktivitet sa më i mirë

Për çrregullimet e neurozhvillimit; të spektrit të autizmit, crregullimet e të nxënit, crregullimin e vëmendjes me/pa hiperaktivitet.

Këshillim për një prindërim sa më të shëndetshëm