Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës? Nga Igresa Duka, logopede

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës (LPD)

LPD është një paaftësi e të mësuarit që ndikon në përpunimin e gjuhës në tru. Çrregullimi mund të ndikojë në gjuhën e kuptuar (receptive ) dhe/ose gjuhën e folur ( ekspresive ). Çrregullimi mund të ndikojë në formën, përmbajtjen dhe/ose funksionin e gjuhës.

• Llojet e çrregullimit të përpunimit të gjuhës

1-Receptive

Njerëzit me çrregullime të ndjeshme të gjuhës luftojnë për të kuptuar atë që thonë të tjerët ose për të ndjekur një bisedë.

Personat me një çrregullim të gjuhës receptive :

▪Duken të pa interesuar për biseda ose situata shoqërore

▪Kanë vështirësi në ndjekjen e udhëzimeve

▪Shpesh keqkuptojnë atë që kërkohet dhe përgjigjen ose veprojnë në mënyrë të papërshtatshme

▪Kanë vështirësi në të pranuarin dhe të kuptuarin e shakave

▪Duken të turpshëm ose të tërhequr

2-Ekspresive

Njerëzit me çrregullime gjuhësore ekspresive e kanë të vështirë të shprehin mendimet e tyre.

Personat me një çrregullim të gjuhës ekspresive :

▪Kanë një fjalor të kufizuar për moshën e tyre

▪Përdorni shumë fjalë mbushëse si “um”, ose përdorin “gjëra” dhe “gjëra” në vend të fjalëve më specifike

▪Ngatërrojnë kohën e foljeve

▪Përsërisin frazat kur tregojnë një histori ose kur i përgjigjen një pyetjeje

▪Thonë shpesh fjali që nuk kanë kuptim

▪Kanë vështirësi në mësimin e fjalëve të reja

▪Ndihen sikur fjalët ngecin vazhdimisht “në majë të gjuhës”

▪Shpesh duken të frustruar nga paaftësia e tyre për të komunikuar mendimet

❗ Nëse dikush shfaq simptoma nga të dy listat, është e mundur që ai ose ajo të ketë një çrregullim të gjuhës receptive / ekspresive të kombinuar.

 

Add Your Comment