Aktivitete për të përmirësuar aftësitë paragjuhësore të fëmijës. Nga Igresa Duka, logopede

Aftësitë para-gjuhësore janë një formë e pasur komunikimi duke përdorur gjeste, shprehje të fytyrës, imitim, vëmendje të përbashkët dhe kontakt me sy. Është forma e parë e komunikimit e zhvilluar përpara gjuhës simbolike, zakonisht nga 9-15 muaj.
Aftësitë e kufizuara paragjuhësore në vitet e hershme janë një tregues i shqetësimeve të ardhshme në fushat e zhvillimit të gjuhës, vëmendjes, përqendrimit, sjelljes, ndërveprimit social dhe aftësive të lojës.

 10 aktivitetet e mëposhtme mund të bëhen për të përmirësuar aftësitë paragjuhësore të fëmijës suaj;

• Kaloni kohë cilësore me fëmijën duke luajtur, duke ndërvepruar dhe lëreni fëmijën të përfshihet në punët e përditshme.
• Inkurajoni kontaktin me sy duke qenë në nivelin e syve të tyre ndërsa flisni dhe duke mbajtur
• lodrat me interes në nivelin e syve ndërsa luani.
• Këndoni vjersha veprimi dhe luani lojëra argëtuese për të inkurajuar imitimin.
• Flisni për atë që fëmija po shikon me gjuhë të thjeshtë duke e drejtuar me gisht dhe inkurajoni fëmijën të shikojë atë që po tregoni ju.
• Vazhdoni të flisni për aktivitetin në të cilin jeni përfshirë fëmija/ju, me gjuhë të thjeshtë.
• Përdorni fjalimin e drejtuar nga fëmijët (të folurit e thjeshtuar me intonacion dhe ritëm të ekzagjeruar) ndërsa ndërveproni me fëmijën për të fituar vëmendjen dhe interesin e fëmijës.
• Luaj lojëra të thjeshta që nxisin aftësitë për të marrë kthesën.
• Krijoni qëllimin e komunikimit duke i dhënë tundim komunikimit dhe prisni që fëmija të kërkojë (p.sh. mbajeni lodrën e dëshiruar në një kavanoz të mbyllur mirë dhe prisni që fëmija të kërkojë të hapet duke ju parë ose duke përdorur gjeste/tinguj).Zëvendësoni kohën para ekranit me lojëra edukative, argëtuese dhe interaktive.
• Lexoni së bashku libra me tregime me figura dhe inkurajoni fëmijën të tregojë objektet dhe personazhet për të zhvilluar dëgjimin dhe vëmendjen.

Identifikimi dhe ndërhyrja e hershme kanë një rol të madh në prognozën e fëmijës tuaj nëse vërehen shqetësime, dhe rekomandohet që të konsultoheni sa më parë me një patolog të të folurit nëse vëreni ndonjë vështirësi në zhvillimin e aftësive para-gjuhësore të fëmijës suaj.

Add Your Comment