Strategji për të mbështetur fëmijën me një vonesë gjuhësore në shtëpi, parashkollor dhe në shkollë. Nga Igresa Duka, logopede

 • Vendosni një plan të individualizuar me prindërit/kujdestarët që kanë synime të vogla të arritshme të të folurit dhe gjuhës për të ndihmuar në zhvillimin e aftësive gjuhësore të fëmijës.  
 • Jepini fëmijës strategji për të menaxhuar situatat kur ai nuk kupton (p.sh. t’i mësojë të ngrejë duart kur nuk kupton, duke i mësuar disa pyetje standarde për t’i bërë kur është e nevojshme).  
 • Ndërlidhja ndërmjet profesioneve shëndetësore dhe personelit arsimor për të ofruar informacion që do të përfshihet në një plan arsimor dhe/ose zbatimi i ideve/sugjerimeve/aktiviteteve për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive të të folurit dhe gjuhës së fëmijës dhe aftësisë për të hyrë në kurrikulë.  
 • Përdorni aktivitete ose lojëra argëtuese të bazuara në lojëra për të ndihmuar në motivimin e fëmijës për të mësuar.  
 • Përdorni informacione të thjeshta dhe koncize.  
 • Përdorni pamjet për të plotësuar informacionin dëgjimor (p.sh. fotografi, shenja, gjeste).  
 • Jepni kohë shtesë për të përfunduar detyrat.  
 • Shpjegoni fjalorin e ri.  
 • Ekspozoni fëmijën ndaj gjuhës në një sërë mjedisesh (p.sh. në komunitet, gjatë rutinave të përditshme si koha e banjës, gatimi). 
 •  Përdorni një gjuhë të thjeshtë gjatë lojës me fëmijën tuaj. 

 

Si të promovoni zhvillimin e gjuhës dhe të të folurit të fëmijës suaj

 • Këndoni vjersha për fëmijë me veprime, luani lojëra te ndryshme 

Këto lidhin gjuhën me veprimet dhe ndihmojnë të kuptuarit dhe kujtesën e fëmijës suaj.  

 • Luaj lojëra që përfshijnë ‘më shumë’ ose ‘përsëri’ të cilat mund të ndihmojnë në zhvillimin e vëmendjes dhe gjithashtu të mbështesin gjuhën.  
 • Lodrat, objektet dhe librat që bëjnë zhurmë mund të përdoren për të nxitur vëmendjen e fëmijës suaj dhe aftësitë e të dëgjuarit.  
 • Flisni për aktivitetet e përditshme p.sh. duke lënë mënjanë blerjet. Kjo e ndihmon fëmijën tuaj të lidhë gjuhën me botën përreth tij.  
 • Përdorni objekte dhe gjeste për të mbështetur të kuptuarit e udhëzimeve dhe pyetjeve nga fëmija juaj, p.sh. Tregoni pallton e tyre kur thoni “Vish pallton të lutem”.  
 • Ofroni fëmijës tuaj zgjedhje duke i treguar dy objekte dhe duke i etiketuar p.sh. ‘do pelushin apo makinën?’, ‘do qumësht apo lëng?’  
 • Librat janë një mënyrë e mirë për të nxitur zhvillimin e të folurit – shikoni fotot së bashku dhe përshkruani se çfarë mund të shohin. Mos kini frikë të tregoni një histori më shumë se një herë, përsëritja e ndihmon fëmijën tuaj të kuptojë dhe të mbajë mend gjuhën që dëgjon.  
 • Fëmijët i mësojnë tingujt e të folurit gradualisht – duke i thënë të gjithë fjalën fëmijës suaj është mënyra më e mirë për të inkurajuar zhvillimin e gjuhës dhe të të folurit në vend që t’i korrigjoni ato. Është gjithashtu e dobishme për fëmijën tuaj nëse ai mund të shohë fytyrën tuaj kur jeni duke folur me të – kjo e ndihmon fëmijën tuaj të shikojë dhe të kopjojë lëvizjet që bëjnë buzët tuaja ndërsa thoni tinguj dhe fjalë.  
 • Shpesh fëmijët mund të zhgënjehen kur të rriturit nuk i kuptojnë – kjo mund të çojë në zemërim. 
 •  Inkurajimi i fëmijës suaj për të përdorur gjeste për objekte ose veprime mund të jetë gjithashtu i dobishëm.  
 • Jini të durueshëm, prisni që ata të përfundojnë atë që thonë ose përpiqen t’ju tregojnë.  
 • Ndonjëherë fëmijët tingëllojnë sikur po belbëzojnë, duke u përpjekur të ndajnë të gjitha idetë e tyre përpara se aftësitë e tyre gjuhësore të jenë gati!  

Kjo është krejtësisht normale – thjesht tregoni se po dëgjoni dhe jepini fëmijës tuaj shumë kohë 

 

 

Add Your Comment