Ndryshime të mundshme jetësore

• Jeni të shqetësuar për mënyrën sesi mund të përballojë apo të përshtatet në një situatë të re?
• Si mund ta presë fëmija hyrjen në kopësht/në klasën e parë?
• Si mund ta presë fëmija ardhjen në jetë të një fëmije tjetër?
• Si mund ta përjetojë ndryshimin e shkollës apo të zonës së banimit?
• Si mund ta përjetojë divorcin dhe ndryshimet që vijnë pas tij (nëse po ndodh)?
• Si mund ta ndihmoni nëse një nga familjarët apo njerëzit e dashur vuan nga ndonjë sëmundje terminale?
• Si mund ta ndihmoni në procesin e zisë nëse ndonjë ga të afërmit ka ndërruar jetë?