Prindërimi

  •  Keni ndonjë pyetje/cështje tjetër që do të donit të diskutonit me një terapiste?
  •  Keni dyshime/paqartësi/pasiguri lidhur me mënyrën tuaj të prindërimit?
  •  Keni nevojë për orientim lidhur me mirëedukimin dhe mirërritjen e fëmijës tuaj?