Vështirësi emocionale dhe sociale

• A ka kaluar fëmija ndonjë ngjarje traumatike?
• A ka vështirësi për të komunikuar efektivisht emocionet e veta?
• Si shfaqet emocionaliteti i fëmijës në situata të jetës së përditshme dhe në ngjarje me nivel të lartë stresi?
• A ka vështirësi fëmija në vetëkontrollin e emocioneve negative?
• A shfaq fëmija shpërthime inati apo sjellje agresive?
• A është i tërhequr, i ndrojtur, i turpshëm?
• A ka shoqe/shokë?