Teknika “Ndalo dhe mendo” me 5 hapa për të punuar vetëkontrollin e fëmijëve

Mungesa e kompetencave social-emocionale që shprehin fëmijët karakterizohet nga: Paaftësia për t’u ndërgjegjësuar mbi pasojat e veprimeve të veta Paaftësia për të kuptuar kur bezdisin të tjerët Mënyra agresive e të shprehurit verbal dhe fizik Paaftësia për të shprehur emocionet dhe nevojat e tyre Mungesa e përqendrimit, vëmendjes, aftësisë për të pritur e duruar Vetëvlerësim i ulët dhe vetëkoncept jorealist…

Learn More