Ҫfarë është “alkoolizmi funksional”; kur alkooli keqperceptohet si vetë-mjekues. Nga Eduart Tafa, psikolog

Ҫfarë është “alkoolizmi funksional”? Një “alkoolik funksional” (ose “alkoolik me funksion të lartë”) nuk është një term zyrtar mjekësor ose diagnozë, por një term i përdorur për të përshkruar një person i cili varet nga alkooli, por që ende funksionon në shoqëri. Ky lloj personi njihet gjithashtu si një “alkoolik që funksionon aktualisht”, pasi nuk ka të ngjarë që ju…

Learn More