Bruksizmi (kërcitja e dhëmbëve) mund të jetë shenjë e bullizmit, mos e injoroni

Shtrëngimi dhe kërcitja e dhëmbeve gjatë natës, është një veprim i pavullnetshëm i muskujve që kanë lidhje me përtypjen dhe tek fëmijët adoleshentë mund të jetë një sinjal se fëmija mund të jetë viktimë e bullizmit. Prandaj nëse e vëreni mos e injoroni. “Oral health foundation” kreu një studim me disa adoleshenë në Brazil. 65% e tyre kishin episode të…

Learn More

Bullizmi në rrjetet sociale; çfarë duhet të dimë dhe si mund të mbrojmë fëmijët? Nga Eduart Tafa, psikolog

Bulizmi është një model dallues për të dëmtuar dhe poshtëruar vazhdimisht dhe me qëllim të tjerët, konkretisht ata që janë më të vegjël, më të dobët, më të rinj ose në çfarëdo mënyre më të prekshëm se detyruesi. Ngacmimi mund të përfshijë sulme verbale (thirrje me emër dhe duke u tallur të tjerët), si dhe ato fizike, kërcënime dëmi, forma…

Learn More