Teknika që NUK rekomandohen për trajtimin e çrregullimeve të të shkruarit. Nga Lorela Garuli

Ndër teknikat që nuk rekomandohen për trajtimin e disortografisë, janë: o Diktimi o Të kopjuarit e një teksti o Lista fjalësh Diktimi Mund të jetë një mënyrë efikase për të vlerësuar shkrimin e fëmijëve, por jo një mënyrë e mirë për të trajtuar vështirësitë. Diktimi thjesht do të nxiste gabimet në të shkruar në rastet që fëmija atë gabim po…

Learn More