Realiteti dhe fantazia, a e bëjnë dot dallimin fëmijët?

Fëmijët shpesh zhyten në fantazi dhe kjo i bën të rriturit të mendojnë se  ata janë të paaftë për të dalluar realitetin nga jorealiteti. Në fakt, fëmijët përdorin shumë nga të njëjtat shenja si të rriturit për të vendosur nëse diçka është e vërtetë apo jo. Si ndikon zhvillimi i fëmijëve në të kuptuarit mes fantazisë dhe realitetit? Rreth moshës dy…

Learn More