1 në 3 gra dhe vajza të dhunuara në Shqipëri, deri kur?!

Raporti i fundit nga Instituti i Statistikave (INSTAT) mbi dhunën e përjetuar nga gratë në Shqipëri, rezulton në disa shifra, të cilat mund të ngrenë sërish kambanat e alarmit për shoqërinë. Një në tre gra në Shqipëri përjetojnë aktualisht dhunën, ndërsa mbi gjysma e tyre, e kanë përjetuar të paktën një herë. Sipas raportit, dy, janë kategoritë në të cilat…

Learn More