3 mënyra të gabuara të disiplinimit të fëmijëve

Disiplinimi i fëmijëve është i vështirë. Me numrin e rasteve kur fëmijët kanë nevojë për korrigjim çdo ditë, është e kuptueshme që prindërit zhvillojnë zakone që nuk mendohen gjithmonë. Në një vërshim gjykimesh të menjëhershme, menaxhimi i kaosit dhe dëshira për të rimarrë kontrollin e një situate të vështirë, shfaqen teknika disiplinore joefektive dhe problematike. Jo vetëm që nuk funksionojnë,…

Learn More