Çfarë të bëjmë kur fëmija përsërit fjalët? Këshilla praktike nga Silvana Gjoni, logopediste.

Ekolalia është përsëritja apo imitimi nga ana e fëmijës e asaj që dëgjon. Është një formë e imitimit verbal. Psh, nësë fëmija pyetet, “A do ujë?”, ai ju përgjigjet, “A do ujë?”, në vend të Po ose Jo. Disa herë ata e përsërisin menjëherë atë që degjojnë, por ka raste kur e përsërisin më vonë, dhe kjo njihet si ekolalia…

Learn More