Si është të rritesh në një familje toksike? Njihuni me dëmet emocionale nga prindërimi difunksional

Nga Sonila Luzi, psikologe edukimi   Si jeton një fëmijë në një familje toksike?   Në një familje funksionale ekziston një stil komunikimi i hapur dhe pohues dhe një aftësi për t’u përshtatur me ndryshimet: komponentë themelorë për të favorizuar një mjedis harmonik me të gjithë ata që janë pjesë e tij. Në një familje jofunksionale ekzistojnë modele të sjelljes…

Learn More