A është normale që fëmija im nuk dëshiron të ndajë asnjë lodër me bashkëmoshatarët?

Refuzimi i fëmijës për të ndarë gjërat e tij me të tjerët është një sjellje normale dhe duhet të konsiderohet si e tillë. Fëmija do të arrijë të kuptojë konceptin e ndarjes së sendeve dhe ndjenjën e empatisë rreth moshës 3-vjeçare. Shumica e fëmijëve deri në vitin e 4 të jetës vendosin nevojat e tyre para dhe mërziten kur dikush…

Learn More