Cilat janë lojërat stimuluese për fëmijët nga 6muajsh–1 vjeç? Nga Xhuljana Belishaku, psikologe

Të mësuarit përmes lojës është një nga mënyrat më të rëndësishme që fëmijët mësojnë dhe zhvillojnë. Loja ështënjë aktivitet  ku fëmijët  tregojnë aftësinë e tyre të jashtëzakonshme për eksplorim, imagjinatë dhe vendimmarrje. Foshnja fillon të eksperimentojë botën e tij gjatë 6 muajve të pare të jetës. Por, ai nuk ka bërë  hulumtime, ai sapo e fillon. Tani eksplorimet e tij…

Learn More