Ushqyerja me gji ka efekte pozitive edhe në trurin e nënës

Ushqyerja me gji është e mirë jo vetëm për fëmijën, por edhe për nënën. Në veçanti, ushqyerja me gji sjell përfitime shëndetin e trurit të nënës, duke përfaqësuar një mburojë afatgjatë kundër rënies së aftësive njohëse, sipas një studimi të ri amerikan të kryer nga studiuesit në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles (UCLA) Health. Përfitimet njohëse pas moshës 50…

Learn More