Fëmijët bëhen më pak kreativë nëse kontrollohen shumë nga prindërit

Nëse i kontrolloni fëmijët tuaj më shumë se ç’duhet, i bëni ata gjithnjë e më pak kreativë. Këtë e konfirmon psikologu Peter Gray nga “Boston college” në një artikull për “Creativity research journal”, pas kryerjes së një testi tek fëmijët. Në përfundim të testit, rezulton se fëmijët e ditëve të sotme kanë më pak aftësi krijuese, janë më pak energjikë…

Learn More