Çfarë është misofonia; ndjeshmëria ndaj tingujve që shkaktojnë bezdi. Nga Eduart Tafa, psikolog

Çfarë është Misofonia Misofonia buron nga fjala greke që do të thotë “urrejtje ndaj tingullit” dhe gjithashtu është referuar duke përdorur termin “sindroma e ndjeshmërisë selektive të ndjeshmërisë”. Sidoqoftë, misofonia nuk është aktualisht një çrregullim i diagnostikueshëm i njohur në Manualin Diagnostikues dhe Statistikor të Çrregullimeve Mendore (DSM-5). Një person me misofoni mund të përjetojë një sërë reagimesh emocionale nga…

Learn More