A duhet të konsiderohet ndëshkimi fizik si metodë për të disiplinuar fëmijët?

Shumica e prindërve janë të vetëdijshëm për pasojat negative të përdorimit të ndëshkimit fizik për të edukuar fëmijët e tyre. Kjo strategji, e cila mund të variojë nga shuplakat dhe goditjet deri tek rrahjet e plota, është treguar se lë gjurmë të thella jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Ndëshkimi fizik mund të dëmtojë vetëvlerësimin e fëmijëve, duke krijuar pasiguri…

Learn More