Ndëshkimet negative të dëmshme për fëmijët

Shkencëtarët e sjelljes konsiderojnë ndëshkim negativ privimin e fëmijës nga diçka që e do, si mënyrë disiplinimi për një sjellje të pahijshme ose të gabuar të fëmijës. Ndëshkimet negative që prindërit duhet të shmangin Kufizimi i një privilegji kërkon që fëmijët të mos e përdorin atë përmes mjeteve të tjera, përndryshe, pasoja fillestare do të humbasë kuptimin e saj dhe…

Learn More