Fëmijët në kontakt me të huaj në internet, nënvlerësohen rreziqet

Termi “grooming” në anglisht tregon një kërkesë të kryer përmes internetit në dëm të fëmijëve, atyre në moshën e para adoleshencës dhe adoleshentëve. Sidoqoftë, ende flitet shumë pak për këtë praktikë, e cila ndodh në rrjetet sociale. Rreziqet e saj janë të nënvlerësuara. Një fenonomen që ndodh shpesh, madje në masën 20% të fëmiëjve, është fakti që ata pranojnë miqësinë…

Learn More