Si zhvillohen tek fëmija konceptet e numrave? Aftësitë përkatëse matematikore sipas secilës moshë.

Nga Lorela Garuli SI FORMOHEN KONCEPTET NUMERIKE DHE VETËDIJËSIMI MATEMATIKOR Përvetësimi i vetëdijes numerike është për fëmijën një nga zbulimet dhe risitë kryesore të fëmijërisë së hershme. Por, si zhvillohen dhe evoluojnë tek fëmija konceptet e numrave dhe të numërimit? Krijimi i sensit mbi numrat ka të bëjë me aftësinë për t’i njohur dhe për të operuar në mënyrë efikase…

Learn More