Koronavirus dhe fëmijët; përgjigjet e pyetjeve më të shpeshta

Nga Jona Sali, farmaciste Koronaviruset (CoV) bëjnë pjesë në një familje të madhe virusesh që mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme si te njerëzit dhe te kafshët. Te njerëzit mund të shkaktojë ftohje të lehtë, ndonjëherë dhe me simptoma të ngjashme me gripin e zakonshëm por  mund të kalojë dhe në sëmundje më të rënda si Sindromi Respirator i Lindjes…

Learn More