Teknika për nxitjen e vëmendjes dhe përqendrimit të fëmijëve; orientime për prindërit. Nga Lorela Garuli

Mungesa e përqendrimit dhe e vëmendjes, vështirësitë e fëmijëve për të përfunduar detyra të caktuara që më parë kryheshin normalisht, vështirësia për t’u përshtatur me rutinën e re, janë shqetësimet kryesore të prindërve përgjatë kësaj periudhe. Në këtë shkrim gjeni disa hapa dhe teknika të strukturara e të ilustruara, të cilat ju vijnë në ndihmë dhe mund t’i zhvilloni në shtëpi…

Learn More

Si të rrisim përqendrimin e fëmijëve? 12 sugjerime të thjeshta praktike

SILVANA GJONI LOGOPEDISTE & TERAPISTE ABA   Një pjesë e madhe e prindërve bëjnë pyetje sesi mund të rrisin përqendrimin e fëmijëve të tyre në detyrë, sesi të mbajnë rradhën, të respektojnë të tjerët përgjatë të folurit, të mos përplasin dhe hedhin gjërat sa herë që nuk iu pëlqen diçka dhe të mos pengohen gjatë kohës që po mësojnë një…

Learn More