Prindërit autoritarë dhe ndikimi te fëmijët

Secili prind është i ndryshëm në mënyrën si zgjedh të rrisëq dhe edukojë fëmijën, por ka disa karakteristika të përbashkëta që kanë disa prindër, që i bëjnë ata të kenë stilin autoritar të prindërimit. Sipas priskologëve, autoritarë quhen ata prindër që kanë kërkesa e standarde shumë të larta ndaj fëmijëve, por mbajnë qëndrim të ftohtë e distant ndaj nevojave emocionale…

Learn More