Si të krijojmë një aeroplan në shtëpi për fëmijët me materiale të ricikluara; ideja, materialet dhe foto.

Për fëmijët mësimi shpesh përfshin lojëra. Përdorimi i produkteve dhe objekteve që ndodhen cdo ditë në shtëpitë tona, të tilla si shishe, tapa bidoni, kuti detergjentësh etj, mund të kthehen në “thesar”. E mira është të përfshihen dhe fëmijët në mbledhjen e renditjen e tyre, sepse këto detyra të vogla do të fuqizojnë fëmijën duke e bërë pjesë aktive bashkë…

Learn More