Si të ndihmojmë fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit të flenë? 10 orientime për prindërit

Nga Mariglena Muci, pedagogji e specializuar   Gjumi është shumë i rëndësishëm për fëmijët. Të gjithë kanë nevojë për gjumë të mirë gjatës sepse ai ndikon në rritjen, zhvillimin dhe shëndetin e tyre. Fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit shfaqin shumë probleme me gjumin. Shpesh këto probleme ndikojnë tek ata dhe kjo bën që të shfaqin sjellje agresive dhe…

Learn More