“O ma si kam lindur unë?” Si t’i flasësh fëmijës mbi seksualitetin? Nga Sibora Kalluci, psikologe zhvillimi

Kur vjen tema e seksualitetit, pyetjes së njohur “Si kemi ardhur në jetë” apo pyetjeve që lidhen me ndryshimet gjinore gabimi i parë dhe që jep një edukim jo të shëndetshëm është stepja, frika dhe anashkalimi i përgjigjes nga prindi. Cilat janë disa nga format e gabuara që prindërit përgjigjen? -“ O ma si kam lindur unë?”- pyet femija -“Ҫfarë…

Learn More