Si ta mësoj fëmijën për sigurinë personale?

Është veçanërisht e rëndësishme t’u mësoni fëmijëve që mësojnë dhe mendojnë ndryshe për sigurinë personale. Ata mund të kenë nevojë për mësime dhe gjuhë specifike për t’u përballur me situata potencialisht të pasigurta. Komunikimi i hapur me fëmijën tuaj dhe luajtja me role janë thelbësore. Pra, si mund ta mësoni fëmijën tuaj për njerëzit “e sigurt” dhe “të pasigurt”? Filloni…

Learn More