Si të inkurajojmë sjelljen e mirë tek fëmijët? Nga Aurora Lushej, logopediste

Përgjatë viteve të punës me fëmijë të moshave të ndryshme, shpesh jam përballur me fëmijë me sjellje të papërshtatshme apo të padëshirueshme dhe prindër me nevojë imediate për ndihmë, në mënyrë që të përmirësonin sjelljen e fëmijës së tyre dhe jo vetëm… Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, sjellja është e mësuar dhe modeli i sjelljes për fëmijët, janë së pari…

Learn More