“Teknika e kontrollit të zemërimit” për të ndihmuar fëmijët në menaxhimin e emocioneve negative. Nga Lorela Garuli

Natyra e crregullimit të vëmendjes me hiperaktivitet shfaqet në një masë të madhe si një disfunksion emocional, që prej fëmijërisë së hershme e deri në moshë të rritur, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës emocionale dhe të marrëdhënieve të personit që vuan prej këtij crregullimi. Impulsiviteti, reagimet e shumta, përjetimi i vrullshëm apo intensiv i emocioneve të fëmijëve me…

Learn More

Teknika që NUK rekomandohen për trajtimin e çrregullimeve të të shkruarit. Nga Lorela Garuli

Ndër teknikat që nuk rekomandohen për trajtimin e disortografisë, janë: o Diktimi o Të kopjuarit e një teksti o Lista fjalësh Diktimi Mund të jetë një mënyrë efikase për të vlerësuar shkrimin e fëmijëve, por jo një mënyrë e mirë për të trajtuar vështirësitë. Diktimi thjesht do të nxiste gabimet në të shkruar në rastet që fëmija atë gabim po…

Learn More