Urinimi nё shtrat gjatё natёs tek fëmijët; shkaqe, klasifikimi dhe trajtimi mjekësor. Nga Dr.Artan Koni, urolog-pediater

Eneurezis nokturna Urinimi nё shtrat gjatё natёs ёshtё njё problem shёndetёsor i cili ndodh te miliona fёmijё nё gjithё botёn. Nёse fёmija urinon nё shtrat gjatё natёs pasi ka mbushur moshёn 5 -vjecare, pёrkufizohet si Enurezis Nokturna (NE). Para kёsaj moshe urinimi nё shtrat nuk shikohet si problem, sepse zhvillimi neurologjik i fёmijёs mbaron nё moshёn 5- vjecare. 15% e…

Learn More