13 orientime sesi të punojmë dhe ndihmojmë me nxënësit me çrregullime të të shkruarit (disgrafi)

Nga Mariglena Muci Nisja e klasës së parë është një nga momentet më të bukura dhe një hap i rëndësishëm në jetën e të gjithë fëmijëve. Por jo për të gjithë ky fillim është njësoj. Ata hasin vështirësi të shumta, jo vetëm se përballen me një mjedis të ri, me shokë e shoqe të reja, por hasin dhe vështirësi në…

Learn More

Vështirësitë në të nxënë: disa shenja të pranishme që në moshën parashkollore. Nga Lorela Garuli

Në bazë të evidencave konsiderohet se një ndërhyrje e hershme që prej fillimeve të shfaqjes së vështirësive të fëmijës rezulton të jetë e suksesshme në një masë 90-95% të nxënësve. Do të thotë se nëse arrihet të kapen herët elementët e çrregullimeve të të nxënit dhe të trajtohen, do të parandalohet përparimi i mëtejshëm i çrregullimit dhe shumica e këtyre…

Learn More