Distancimi i gërmave mund të lehtësojë leximin e disleksikëve

Mjafton ndarja e shkronjave dhe fëmijët disleksikë mund të lexojnë më lehtë. Një zgjidhje e thjeshtë, por e aftë për të përmirësuar lexueshmërinë e një teksti, duke rritur në fakt shpejtësinë e leximit si dhe duke reduktuar disa gabime. Kjo sugjerohet nga një studim i Steven Stagg – universiteti ARU në Angli, rezultatet e të cilit u publikuan në revistën…

Learn More